Konstrukcja plot PCV na plot i furtę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma przypadkami.

Projekotwanie balaski z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu do urzędu oprócz szczególnych przypadków.

Balustrady z Winylu na plot i furtę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów przy drogach prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno zawierać formę ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu i zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada doczepić deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji ploty PVC na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy planowane plotki PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek jest niekompatybilne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak przewidywane plotki Winylowe na plot i bramę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.